Home AssistantSmartHome

Bài 3:Hướng dẫn cài đặt Hassbian

Một trong những cách dễ dàng nhất để cài đặt Home Assistant trên raspberry pi là Hassbian ( một hệ điều hành chạy trên Raspberry pi đã được tích hợp sẵn Home Assistant).Quá trình cài đặt Hassbian rất nhanh chóng chỉ mất tầm ~10 phút

              Để cài đặt Hassbian ta cần chuẩn bị theo các bước:

    Bước 1: Tải xuống image Hassbian  : https://github.com/home-assistant/pi-gen/releases/tag/v.1.3.2

   Bước 2 :Cần 1 thẻ nhớ SD (>4GB) ,sử dụng phần mềm Etcher : https://etcher.io/ để flash image Hassbian vào thẻ nhớ SD của bạn

  Bước 3. Đảm bảo rằng Raspberry pi có thể truy cập vào được internet

Để Raspberry kết nối đến mạng không dây bạn cần viết thêm file wpa_supplicant.conf

Vào trong ở phân vùng boot trong thẻ SD của bạn sau bước 2. Bạn cắm thẻ SD kết nối với máy tính thông qua đầu lọc thẻ vào phân vùng boot và tạo mới file có tên wpa_supplicant.conf  và điền vào đoạn code dưới đây

 

country=VD

ctrl_interface=DIR=/var/run/wpa_supplicant GROUP=netdev

update_config=1

 

network={

    ssid=”YOUR_SSID”

    psk=”YOUR_PASSWORD”

}

    Bạn cần phải   chỉnh sửa các giá trị sau

Mã quốc gia (vd: country= VD ở đây có nghĩa là Việt Nam) ,bạn có thể tham khảo các mã quốc gia khác  ở đây .

    Ssid : là tên wifi mà bạn muốn raspberry kết nối đến

    Psk : mật khẩu wifi

 Bước 4:Lắp thẻ nhớ vào Raspberry pi và bật nó lên.Việc cài đặt sẽ được hoàn tất trong khoảng  10p. Để kiểm tra quá trình cài đặt thành công hay chưa bạn vào trình duyệt web và điền vào địa chỉ : http://hassbian.local:8123/ hoặc http://IP_hassbian:8123

Bước 5 : Truy cập và cấu hình Hassbian

  1. Máy tính chạy hệ điều hành linux

Trước hết bạn cần cài openssh bằng lệnh:

 $  sudo apt-get install openssh-server

 Sau khi cài ,bạn cần  kiểm tra trạng thái ssh xem đã được mở hay chưa bằng lệnh:

$   sudo service ssh status

            Để truy và cấu hình Hassbian bạn cần phải biết địa chỉ Ip trên mạng mà Rasberry pi kết nối đến, bạn dùng một máy tính ssh đến nó với tài khoản và mật khẩu mặc định là piraspberry ( bạn có thể thay đổi lại mk bằng cách chạy lệnh passwd )

      File cấu hình Hassbian được đặt tại  /home/homeassistant/.homeassistant/.

Note : nếu bạn không truy cập được trang web sau 30p ,bạn cần kiểm tra xem có file trong đường dẫn trên hay không,nếu không hãy chạy lại lệnh:

$ sudo systemctl start install_homeassistant.service

2.Máy tính dùng hệ điều hành windows

  • Cài Putty để ssh vào raspberry pihttps://www.putty.org/
  • Vào Putty điền địa chỉ Ip của Raspberry

  • Điền User ,password ( mặc định user: pi ,password : raspberry)

Bước 6 : update Hassbian

1.Để cập nhập hassbian ta ssh vào raspberry và chạy lệnh

$  sudo hassbian-config upgrade homeassistant

 

  1. Để cập nhập các phần mềm của hệ thống ta ssh vào và dùng lệnh

$  sudo hassbian-config upgrade hassbian        

Chi tiết cách cài đặt và  hướng dẫn có thể tham khảo  tại đây

video hướng dẫn : https://www.youtube.com/watch?v=9f1XdS6MsBU&t=374s

 

 

 

Related Articles

Trả lời

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Close
%d bloggers like this: