Home AssistantSmartHome

Bài 3 (tiếp) : Hướng dẫn cài đặt Home Assistant trên ubuntu

        Từ phiên bản 0.67 , ubuntu sử dụng python 3.5.3 hoặc mới hơn là thành phần bắt buộc để cài đặt được Home Assistant trên ubuntu  .Với phiên bản ubuntu 16.04 phiên bản python3 mặc định là  3.5.2 .Vì vậy việc cần làm trước tiên để cài Home Assistant là nâng cấp phiên bản python3 lên bản mới hơn.

Bạn có thể xem phiên bản python3 bạn đang sử dụng bằng lệnh:

$ python3 -V

I/Nâng cấp python3

 

Trước khi cài đặt cần phải đảm bảo các ứng dụng đã được cập nhập lên phiên bản mới nhất :

$ sudo apt-get update

$ sudo apt-get upgrade

Bước 1: Tải các gói cài đặt cần thiết

 

$  sudo apt-get install -y build-essential checkinstall

$  sudo apt-get install -y libreadline-gplv2-dev libncursesw5-dev libssl-dev libsqlite3-dev tk-dev libgdbm-dev libc6-dev libbz2-dev libssl-dev openssl

Bước 2 : Download python3

 

$  cd /usr/src/

$  sudo wget –no-check-certificate https://www.python.org/ftp/python/3.6.5/Python-3.6.5.tgz

 

Có thể tham khảo các phiên bản mới hơn tại đây : https://www.python.org/downloads/

 

Bước 3 : Tiến hành giải nén và cài đặt

 

$  sudo tar xzf Python-3.6.5.tgz

$  cd Python-3.6.5/

$  sudo ./configure

$  sudo make && sudo make install

Vậy là bạn đã nâng cấp thành công python3 .hãy chạy lại lệnh để kiểm tra phiên bản python3:

$  python3 -V

II/Cài Home Assistant

Bây giờ chúng ta đã sẵn sàng để cài đặt Home assistant

    1.Tạo môi trường ảo cho home assistant

$  sudo apt-get install python3-pip python3-venv

$  python3 -m venv homeassistant

    2.Mở môi trường ảo

$   cd homeassistant

   3.Kích hoạt môi trường ảo

$   source bin/activate

   4.Chạy  wheel

$ python3 -m pip install wheel

Nếu hệ thống thông báo cần nâng cấp pip, bạn cần chạy lệnh

$ pip install –upgrade pip

    5.Cài Home Assistant

$ sudo pip3 install homeassistant

     6. Khởi chạy home assitant

$ hass –open-ui

Sau khi cài đặt xong hãy mở trình duyệt vào địa chỉ http://localhost:8123/ hoặc http://IP:8123/ nếu xuất hiện trang web  Home Assistant tức là bạn đã cài đặt thành công

 

Sau này khi muốn khởi động Hass các bạn thực hiện lại 3 bước Bước 2,Bước 3 và Bước 6. Home Assistant có thể tự khởi động khi bạn bật máy ,xem chi tiết tại đây. Đây chính là giao diện ban đầu của Home Assistant khi chúng ta vừa mới cài đặt xong.Ở các bài viết tiếp thep lophocvui.com sẽ nói sâu hơn đến giao diện của Home Assistant và hướng dẫn các bạn cấu hình từng thành phần của hệ thống nhà thông minh qua Hass

II/ Update Home Assistant

Trước khi update bạn cần phải dừng Home Assistant tránh xung đột tài nguyên  khi update

  1. Mở file cài Home Assistant

$ cd homeassistant

  1. Kích hoạt môi trường

$ source bin/activate

  1. Nâng cấp Home Assistant:

$ python3 -m pip install –upgrade homeassistant

  1. Khởi động lại Home Assistant

$  hass –open-ui

Nếu bạn muốn nâng cấp python ( ví dụ dang chạy 3.5.3 mà muốn nâng lên 3.6.5 thì bạn cần tạo một môi trường ảo mới ) bạn chỉ cần đổi tên thư mục môi trường ảo  hiện tại của bạn:

$ mv homeassistant homeassistant.old

Sau đó các bạn làm lại các bước cài đặt một lần nữa. lophocvui.com chúc các bạn thành công !!

Tags

Related Articles

Trả lời

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Close
%d bloggers like this: