Internet of ThingsOpen HabSmartHome

Bài 1.2: Cài đặt Message Queuing Telemetry Transport (MQTT) trên Ubuntu

1.Giới thiệu về MQTT

– Với những bạn chưa biết về MQTT, các bạn có thể tham khảo tại đây mục II trước khi cài đặt
– Ở đây MQTT đóng vai trò giúp openHAB giao tiếp với ESP8266 đồng thời quản lý clients thông qua các topic .Hiểu một cách đơn giản thì khi ta thực hiện một lệnh nào đó trên openHAB là đã gửi đi một tin nhắn “message” , ESP8266 nhận được tin nhắn này thông qua giao thức MQTT . Cuối cùng ESP8266 sẽ được lập trình code ardunio trước đó để có thể hiểu được khi nhận được tin nhắn đó sẽ phải thực hiện hành động tương ứng . Topic trong cả quá trình có thể coi như một “đường truyền” logic giữa 2 điểm là publisher và subscriber. Về cơ bản, khi message được publish vào một topic thì tất cả những subscriber của topic đó sẽ nhận được message này.”

2. Cài đặt Mosquitto

Mosquitto là một broker open source cho phép ta cài đặt và thực thi giao thức MQTT phiên bản 3.1 và 3.1.1 cung cấp các phương thức đơn giản để gửi bản tin theo mô hình publish/subscribe.

Bước 1: Mosquitto không có sẵn trong kho ứng dụng của Ubuntu. Do đó cần phải add repositories

sudo apt-add-repository ppa:mosquitto-dev/mosquitto-ppa

Bước 2: Cài đặt Mosquitto

sudo apt-get install mosquitto

Bước 3: Cài đặt Mosquitto client

sudo apt-get install mosquitto-clients

2. Chạy thử hệ thống

Bạn có thể test mosquitto bằng điện thoại dùng phần mềm MQTT Dashboard hoặc ngay trên chính máy tính chúng ta vừa cài đặt. Ở đây mình sẽ dùng máy tính:

+ Mở 2 terminal. Một cái chúng ta dùng để publish (gửi tin nhắn) với topic (chủ đề) là ‘test’, cái còn lại dùng để subcribe chủ đề test.

+ Ở terminal 1 bạn gõ lệnh:

mosquitto-sub -h localhost -t test

+ Ở terminal 2 bạn gõ lệnh:

mosquitto_pub -h localhost -t test -m ‘hello world’

Bạn sẽ thấy tin nhắn xuất hiện trong terminal 1

Test MQTT
Ảnh 1: Test MQTT

-h là tên host của bạn
-t là tên chủ đề
-m là tin nhắn cần gửi

Nếu bạn dùng một thiết bị khác để pub/sub 1 tin nhắn thì bạn sẽ phải thay đổi host là ip của máy cài đặt mosquitto và có thêm 1 nhân tố nữa là -p (port) với giá trị là 1883

ví dụ: mosquitto_pub -h 192.168.50.102 -p 1883 -t test -m ‘Hello world’

Chúc các bạn cài đặt thành công !

Ở bài viết tới,chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cách sử dụng Arduino

Nếu có thắc mắc, các bạn có thể đặt các câu hỏi trực tiếp Fanpage và Group

—————————-

Chi tiết liên hệ:
?Website: lophocvui.com
☎️Hotline: 0983811938

Bình luận

Related Articles

Close
Close