Home AssistantInternet of ThingsSmartHome

Bài 2.1: Cấu hình cho Home Assistant ( tiếp )

Các file cấu hình của Home Assistant được định dạng theo ngôn ngữ YAML Ain’t Markup Language) là một chuẩn định dạng dữ liệu được thiết kế để người, chương trình máy và tất cả ngôn ngữ lập trình cùng đọc được. Tương tự JSON, XML, INI, … YAML có thể được dùng để lưu trữ các các cấu hình, đặc tả dữ liệu chương trình.Ưu điểm của YAML dễ sử dụng ,linh hoạt trong biểu diễn dữ liệu ở mức cao và hiện đại .Dưới đây là một số file cơ bản mà người mới làm quen với Home Assistant cần phải biết  :

 • Configuration.yaml : File cấu hình chính cho Home Assistant
 • Automartions.yaml : Tất cả các cấu hình tự động hóa cho Home Assistant sẽ được viết tại đây
 • Secrets.yaml : File dùng để lưu trữ các thông tin bảo mật như password,latitude,longitude,….
 • Customize.yaml : Dùng để lưu giữ các tùy chỉnh thuộc tính của các device có trong Home Assistant
 • Scripts.yaml : Lưu giữ các kịch bản tự động hóa
 • Groups.yaml : Dùng để nhóm các thành phần để dễ dàng cho việc quản lý ,kiểm tra

Các file trên được tạo mặc định khi cài Home Assistant ,ngoài ra khi cấu hình ta có thể thêm vào các file .yaml khác tùy từng mục định sử dụng.Cách sử dụng và cấu hình cho từng file sẽ được nói đến ở những bài viết tiếp theo

Thiết lập các thông tin cơ bản

Theo mặc định, Home Assistant sẽ phát hiện vị trí,múi giờ ,.. của bạn theo địa chỉ IP . Home Assistant sẽ tự động chọn đơn vị nhiệt độ và múi giờ dựa trên vị trí này. Bạn có thể sửa đổi chúng  bằng cách sửa các thông tin sau trong file  configuration.yaml:

Biến cấu hình:

 • latitude Tùy chọn ): Vĩ độ của vị trí của bạn
 • longitudeTùy chọn ): Kinh độ của vị trí của bạn
 • elevation Tùy chọn ): Độ cao trên mực nước biển tính bằng mét.
 • unit_systemTùy chọn ): metriccho Số liệu, imperialcho Imperial.
 • time_zone Tùy chọn ): Chọn múi giờ của bạn từ đây: http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_tz_database_time_zones
 • name ( Tùy chọn ): Tên của vị trí nơi Trợ lý Trang chủ đang chạy.
 • customize Tùy chọn ): Tùy chỉnh các thực thể.
 • customize_domain ( Tùy chọn ): Tùy chỉnh tất cả các thực thể trong một miền.
 • customize_glob ( Tùy chọn ): Tùy chỉnh các đối tượng khớp với mẫu.
 • whitelist_external_dirs ( Tùy chọn ): Danh sách các thư mục có thể được sử dụng làm nguồn để gửi tệp.

Sau khi sửa file , hãy thực hiện các bước lưu và restart lại Home Assistant như đã nói ở bài viết trước và xem thành quả .

THIẾT LẬP MẬT KHẨU BẢO VỆ

Cách đơn giản nhất để bảo mật cho Home Assistant là đặt mật khẩu mỗi khi đăng nhập vào trang quản lý. Mặc định khi cài đặt xong  sẽ không để mật khẩu, điều này rất nguy hiểm khi bạn muốn hiển thị Home Assistant lên internet, mọi người có thể truy cập vào vào cấu hình của bạn.Vì vậy điều đầu tiên bạn nên làm là tạo một mật khẩu cho Home Assistant. Vào file  configuration.yaml và sửa thông tin sau :

Với mức bảo mật cao hơn  ta có thể dùng file secrect.yaml để lưu trữ toàn bộ các thông tin cá nhân bằng cách đổi YOUR_PASSWORD thành  !include secrect.yaml

Link tham khảo : https://www.home-assistant.io/

—————————-
Chi tiết liên hệ:
?Website: lophocvui.com
☎Hotline: 0971479145//0983811938
?Fanpage:https://www.facebook.com/lophocvui.com/

Bình luận

Related Articles

Close
Close