Home AssistantInternet of ThingsSmartHome

Bài 8 : Backup và restore cấu hình Home Assistant bằng Github

Điều quan trọng và cần thiết khi xây dựng một dự án IOT là backup dữ liệu thường xuyên.Việc backup cấu hình đến nơi an toàn sẽ giúp tránh khỏi những sự cố. Ví dụ: mất cơ sở dữ liệu, hay cấu hình sai lạc, vô ý xóa mất dữ liệu, bị hacker tấn công ,…   Ở bài viết này, lophocvui.com sẽ hướng dẫn bạn cách backup cấu hình HomeAssitant lên Github. Đây là một dịch vụ lưu trữ trên website. Từ đó ta có thể sao lưu và đồng bộ hóa các file cấu hình phòng khi xảy ra sự cố. Ta cần thực hiện các bước sau :

I/ Backup cấu hình lên Github

Bước 1: Cài đặt và khởi tạo Git

Để đặt cấu hình của bạn trên GitHub, bạn phải cài đặt gói Git trên máy chủ Home Assistant. Hướng dẫn bên dưới sẽ hoạt động trên Raspberry Pi, Ubunutu hoặc bất kỳ hệ thống dựa trên Debian nào).  Lưu ý: điều này không cần thiết trong Hass.io, bạn có thể bỏ qua bước này.

Bước 2: Tạo file .GITIGNORE

Việc tạo file .gitignore tệp trong kho lưu trữ Home Assistant của bạn sẽ cho Git biết tệp nào KHÔNG được đẩy tới máy chủ GitHub. Điều này nên được sử dụng để ngăn chặn xuất bản các tệp quan trọng cho người ngoài. Nó sẽ chứa danh sách tên tệp và đối sánh mẫu. Danh sách này nên bao gồm ít nhất file secrets.yaml, tệp cấu hình thiết bị và cấu trúc thư mục / cơ sở dữ liệu của Home Assistant. Các .gitignoretập tin nên được đặt trong thư mục gốc của thư mục cấu hình. Lưu ý : Nếu bạn đang tạo .gitignoretệp trên Windows, hãy đảm bảo rằng bạn lưu tệp với đuôi cuối Unix (ví dụ: bằng cách sử dụng trình chỉnh sửa như Notepad ++).

Sau khi tạo file,bạn mở và điền vào nội dung mẫu sau :

Bạn có thể chỉnh sửa file tùy ý theo cách bạn muốn hiển thị. Bạn có thể tìm thêm thông tin về bố cục của tệp trong sách hướng dẫn .gitignore .

Bước 3: Chuẩn bị thư mục Home Assistant cho Github

Trong thư mục Home Assistant , nhập các lệnh sau , thay thế địa chỉ email và tên bằng thông tin của bạn:

Ở lệnh git commit , bạn có thể thay Message bằng một thông báo cho cam kết vd như : updating,backup,…  . Điều này sẽ thêm một bình luận bên cạnh mỗi tệp trên GitHub mô tả mục đích của cam kết.

Bạn có thể tìm hiểu thêm và chuyên sâu các lệnh Git ở đây.

Bước 4: Tạo REPOSITORY trên Github

  • Kết nối với GitHub và đăng nhập vào tài khoản của bạn (hoặc tạo một tài khoản nếu bạn chưa có tài khoản).

  • Nhấp vào ” New repository ” và làm theo hướng dẫn dưới đây (bạn có thể thay tên tùy ý):

  • Nhấp vào “Create repository”

Bước 5: Sao lưu  file cấu hình lên  Github

Bạn có thể nhập các lệnh này để có danh sách các tệp trong kho lưu trữ Git cục bộ và trạng thái của các tệp đã thay đổi nhưng chưa được cam kết:

Ví dụ:

Để cam kết, hay cập nhập file cấu hình lên Github ta cần chắc chắn rằng bạn đang sử dụng secrets.yaml và file .gitignore bạn vừa tạo chính xác.

Trong thư mục cấu hình , bạn nhập nhập các lệnh sau, thay  thế  URL bằng tên người dùng GitHub của bạn

bằng cách :

Bạn sẽ được yêu cầu nhập tên người dùng và mật khẩu GitHub của bạn (hoặc mật khẩu khóa ssh nếu bạn sử dụng GitHub với ssh ).Nếu gặp lỗi khi push như sau :

ta chạy bằng lệnh   $ git push -u origin master -f

Xin chúc mừng ,như vậy bạn đã thành công việc sao lưu file cấu hình lên Github.

Bước 6 : Tạo file .sh để cập nhập cấu hình

Thay vì phải nhớ nhiều lệnh ta chỉ cần tạo file .sh để sau mỗi lần cấu hình ,ta chỉ cần chạy file sẽ tự động đồng bộ lên github. Bạn vào thư mục cấu hình Home Assistant và tạo file gitupdate.sh . Trong file bạn điền vào đoạn code sau :

Để chạy file ta dùng lệnh sau :

Lưu ý : nếu mới tạo lần đầu cần phải cấp quyền để thực thi file bằng lệnh  $ sudo chmod +x <file_name.sh>

II/ Restore cấu hình từ Github

Restore hay phục hồi dữ liệu cũng quan trọng như việc backup. Khi xảy ra sự cố ta có thể phục hồi lại  cấu hình Home Assitstant từ github. Chúng ta cần làm các bước sau:

a) Phục hồi lại từ id commit

Khi bạn muốn phục hồi lại dữ liệu từ các lần commit (sao lưu lên github) trước ta thực hiện các lệnh sau:

Câu lệnh trên sẽ trả về id của mỗi lần commit trước đó ,ta dùng id đó để phục hồi lại dữ liệu từ lần commit có id đó bằng lệnh

b) Dùng lệnh pull

Nếu bạn muốn dùng cấu hình Home Assistant được người khác chia sẻ trên Github ta cần vào thư mục cấu hình Home Assistant  và khởi tạo thư mục lưu trữ cho git (có thể bỏ qua nếu bạn đã khởi tạo git trước đó)

Để lấy file cấu hình từ dự án chia sẻ trên Github ta cần :

Lưu ý : Bạn cần thay địa chỉ <url> bằng địa chỉ dẫn đến file cấu hình trên github

Sau khi chạy lệnh $ sudo git pull origin master nếu bạn gặp lỗi Please move or remove them before you can merge  là do các file trên github trùng tên với file bạn có trong thư mục. Bạn cần phải xóa  file trùng hoặc di chuyển nó đến thư mục git không theo dõi bằng lênh   $ sudo git rm <file-name>   hoặc  $ sudo git mv <file-name> <folder-name>

 

—————————-
Chi tiết liên hệ:
?Website: lophocvui.com
☎Hotline: 0971479145//0983811938
?Fanpage:https://www.facebook.com/lophocvui.com/

 

Bình luận

Related Articles

Close
Close