Sự kiện

Khóa Học “Lập trình C cơ bản – Xây dựng IoT system trong 8h”

Lớp Học Vui đã tổ chức thành công “Khóa Học Lập Trình C Xây Dựng IOT SYSTEM Trong 8h”. Vào…

Read More »

Sự kiện: Tự Làm Robot Điều Khiển Từ Xa Trong 4 giờ

Bạn yêu thích lập trình? Bạn yêu thích công nghệ và sáng tạo Robot? Chắc hẳn các bạn đều đã…

Read More »

Sự kiện: khóa học “Lập trình C cơ bản – Xây dựng IoT system trong 8h”

Để đáp ứng nhu cầu học tập của rất nhiều bạn, sau khóa học “lập trình robot trong 4h”, chúng tôi quyết…

Read More »

Sự Kiện: Lập Trình Robot Trong 4 giờ Tại Lớp Học Vui.

Chủ nhật ngày 29/10/2017 Lớp Học Vui đã tổ chức một sự kiện vô cùng hoành tráng: đó là tổ…

Read More »
Close
Close