Open Hab

Bài 2.2: Điều khiển bật/tắt Led bằng openHAB Phần 2

Ở phần 1 chúng ta đã tìm hiểu hệ thống openHAB như nào và cách cài đặt. Sang phần 2…

Read More »

Bài 2.1: Điều khiển bật/tắt Led bằng openHAB Phần 1

Ở bài viết này, trước khi có thể điều khiểu trực tiếp LED thông qua openHAB 2 chúng ta sẽ cần…

Read More »

Bài 2.0: Hướng dẫn tải openHAB 2 trên Ubuntu

Nếu bạn nào chưa biết về Ubuntu thì có thể tham khảo bài viết tại đây 1. Giới thiệu về…

Read More »

Bài 1.2: Cài đặt Message Queuing Telemetry Transport (MQTT) trên Ubuntu

1.Giới thiệu về MQTT – Với những bạn chưa biết về MQTT, các bạn có thể tham khảo tại đây mục II…

Read More »

Bài 1.3: Hướng dẫn sử dụng Arduino

– Arduino là một board mạch vi xử lý, nhằm xây dựng các ứng dụng tương tác với nhau hoặc với…

Read More »

Bài 1.1: Cài đặt Java trên Ubuntu

Trong khóa học OpenHAB lần này,mọi thao tác sẽ được thực hiện trên Ubuntu.Vậy Ubuntu là gì ?  Terminal là…

Read More »

Bài 1.0: Tổng quan về ESP8266 nodeMCU

Với rất nhiều những bạn sinh viên hiện nay,việc bỏ ra một số tiền kha khá để có một thiết…

Read More »
Close
Close