Internet of Things

Lập trình căn bản STM32

Những năm gần đây các dòng chip lõi ARM đang trở thành xu thế trong các thiết kế mạch. Với nhiều ưu…

Read More »

Bài 5: Thuật toán Ray-Casting và ứng dụng trong tọa độ cực (GPS)

1. Giới Thiệu Trong hình học, bài toán “điểm trong đa giác” (point-in-polygon, PIP) đặt ra vấn đề về vị…

Read More »

Bài 4: Bảo mật Máy chủ MQTT

1. Máy chủ MQTT (mosquitto) Mosquitto là một MQTT Broker, hay là một máy chủ MQTT. Nó cho phép xuất…

Read More »

Bài 10: Gửi email cảnh báo với Thingsboard

I/Giới thiệu Ở bài viết này lophocvui.com  sẽ hướng dẫn các bạn sử dựng một tiện ích mới -tiện ích…

Read More »

Bài 9: Theo dõi một hạm đội xe với Thingsboard

Ở bài viết trước lophocvui.com  đã hướng dẫn các bạn cách sử dụng tiện ích OpenStreetMaps để hiển thị tọa độ cố…

Read More »

Bài 8: Hiển thị vị trí thiết bị lên Thingsboard

Ở những bài viết trước,lophocvui.com đã hướng dẫn các bạn đọc dữ liệu từ cảm biến hiển thị lên Thingsboard.…

Read More »

Bài 3.1: Recorder – giao diện web của Owntracks

Owntracks cung cấp một giao diện website đầy đủ và một cơ sở dữ liệu tuyệt vời, đó chính là…

Read More »

Bài 7: Điều khiển độ sáng của đèn led với Thingsboard

Ở những bài viết trước lophocvui.com đã hướng dẫn các bạn biết cách sử dụng các tiện của gói tiện ích…

Read More »

Bài 6: Điều khiển bật,tắt của đèn với Thingsboard

Ở bài viết trước lophocvui.com đã hướng dẫn các bạn biết cách sử dụng  một số tiện ích của gói tiện…

Read More »
Close
Close