Internet of Things

Bài 5: Thuật toán Ray-Casting và ứng dụng trong tọa độ cực (GPS)

1. Giới Thiệu Trong hình học, bài toán “điểm trong đa giác” (point-in-polygon, PIP) đặt ra vấn đề về vị…

Read More »

Bài 4: Bảo mật Máy chủ MQTT

1. Máy chủ MQTT (mosquitto) Mosquitto là một MQTT Broker, hay là một máy chủ MQTT. Nó cho phép xuất…

Read More »

Bài 10: Gửi email cảnh báo với Thingsboard

I/Giới thiệu Ở bài viết này lophocvui.com  sẽ hướng dẫn các bạn sử dựng một tiện ích mới -tiện ích…

Read More »

Bài 9: Theo dõi một hạm đội xe với Thingsboard

Ở bài viết trước lophocvui.com  đã hướng dẫn các bạn cách sử dụng tiện ích OpenStreetMaps để hiển thị tọa độ cố…

Read More »

Bài 8: Hiển thị vị trí thiết bị lên Thingsboard

Ở những bài viết trước,lophocvui.com đã hướng dẫn các bạn đọc dữ liệu từ cảm biến hiển thị lên Thingsboard.…

Read More »

Bài 3.1: Recorder – giao diện web của Owntracks

Owntracks cung cấp một giao diện website đầy đủ và một cơ sở dữ liệu tuyệt vời, đó chính là…

Read More »

Bài 7: Điều khiển độ sáng của đèn led với Thingsboard

Ở những bài viết trước lophocvui.com đã hướng dẫn các bạn biết cách sử dụng các tiện của gói tiện ích…

Read More »

Bài 6: Điều khiển bật,tắt của đèn với Thingsboard

Ở bài viết trước lophocvui.com đã hướng dẫn các bạn biết cách sử dụng  một số tiện ích của gói tiện…

Read More »

Bài 2: Ứng dụng Owntracks

Bài viết trước tôi đã giới thiệu đôi chút về Owntracks cũng như cách hoạt động của nó. Trong bài…

Read More »
Close
Close