Danh sách các giáo viên

Cô Nguyễn Ngọc An

Cô tốt nghiệp loại giỏi trường ĐHSP Hà Nội chuyên ngành vật lí, cô là người rất nhiệt tình và hài…

Read More »

Cô Dương Anh Thu

Cử nhân Sư phạm Hóa học. Tốt nghiệp loại giỏi Giỏi trường ĐHSP Hà Nội. Là người vui tính, nhiệt tình,…

Read More »

Cô Nguyễn Khánh Ninh

Cử nhân Sư phạm vật lý. Tốt nghiệp loại Giỏi trường ĐHSP Hà Nội, cô là người nhiệt tình và…

Read More »

Cô Nguyễn Thanh Hải

Cử nhân Sư phạm Toán học. Tốt nghiệp loại Giỏi trường ĐHSP Hà Nội, là người nhiệt tình và vui…

Read More »

Cô Nguyễn Thị Hậu

Cử nhân Sư phạm Hóa học. Tốt nghiệp loại giỏi Giỏi trường ĐHSP Hà Nội. Là người vui tính, nhiệt tình,…

Read More »

Cô Nguyễn Kim Huệ

Cử nhân Sư phạm Toán học. Tốt nghiệp loại Giỏi trường ĐHSP Hà Nội, là người nhiệt tình và trách…

Read More »

Thầy Nguyễn Quốc Uy

Thầy Uy hiện đang là Giảng viên khoa Kỹ thuật Điện tử 1, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn…

Read More »
Close
Close