Bảo mật thông tin

privacy-policy

Bảo mật thông tin

Trang này thông báo cho bạn về các chính sách của chúng tôi liên quan đến việc thu thập, sử dụng và tiết lộ Thông tin cá nhân.

Chúng tôi sẽ không sử dụng hoặc chia sẻ thông tin của bạn với bất kỳ ai ngoại trừ như được mô tả trong Chính sách bảo mật này.

Chúng tôi sử dụng Thông tin cá nhân của bạn để cung cấp và cải thiện Dịch vụ. Khi sử dụng Dịch vụ, bạn đồng ý với việc thu thập và sử dụng thông tin theo chính sách này. Trừ khi được quy định khác trong Chính sách bảo mật, các điều khoản được sử dụng trong Chính sách bảo mật này có cùng ý nghĩa như trong Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi, có thể truy cập tại https://lophocvui.com

Thu thập và sử dụng thông tin

Khi sử dụng Dịch vụ, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân được sử dụng để liên hệ với bạn. Thông tin nhận dạng cá nhân có thể bao gồm, nhưng không giới hạn, tên của bạn (“Thông tin cá nhân”), địa chỉ email.

Thông báo

Chúng tôi sẽ thông báo liên quan đến tài khoản của bạn bằng địa chỉ email của bạn. Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn các khóa học cũng như tin tức liên quan của Lớp học vui.

Dữ liệu nhật ký

Chúng tôi thu thập thông tin mà mỗi khi bạn truy cập Dịch vụ của chúng tôi (“Dữ liệu nhật ký”). Dữ liệu nhật ký này có thể bao gồm thông tin như địa chỉ Giao thức Internet (“IP”) của máy tính, loại trình duyệt, phiên bản trình duyệt, các trang của Dịch vụ của chúng tôi mà bạn truy cập, thời gian và ngày truy cập, thời gian trên các trang đó số liệu thống kê.

Liên kết đến các trang web khác

Dịch vụ của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các trang web khác không do chúng tôi điều hành. Nếu bạn nhấp vào liên kết của bên thứ ba, bạn sẽ được chuyển đến trang web bên thứ ba. Chúng tôi khuyên bạn nên xem lại Chính sách bảo mật của mọi trang web bạn truy cập.

Quyền riêng tư của trẻ em

Chúng tôi không cố ý thu thập thông tin nhận dạng cá nhân của trẻ em dưới 13 tuổi. Nếu bạn là cha mẹ hoặc người giám hộ và bạn biết rằng con bạn đã cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Thay đổi chính sách bảo mật này

Đôi khi, chúng tôi có thể cập nhật Chính sách bảo mật của mình. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn mọi sự thay đổi về Chính sách bảo mật mới trên trang này.

Bạn nên xem lại chính sách bảo mật này định kỳ cho bất kỳ thay đổi nào. Các thay đổi đối có hiệu lực khi chúng được đăng trên trang này.

Liên hệ chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách bảo mật này, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Hoặc các bạn có thể đặt các câu hỏi trực tiếp tại đây

—————————-
Chi tiết liên hệ:
?Website: lophocvui.com
☎️Hotline: 0983811938
?️Fanpage:https://www.facebook.com/lophocvui.comm/

Bình luận
Close
Close