HOT

Thông báo thay đổi địa điểm của Lớp học vui

Các vị phụ huynh và các em học sinh thân mến! Thời gian vừa qua, đã có rất nhiều vị…

Read More »

Khóa học lập trình nhúng Python, C/C++ trên Raspberry Pi- xây dựng IoT dành cho doanh nghiệp.

Internet Vạn vật hấp dẫn! Các bạn điết đấy, IoT ( Internet kết nối vạn vật) không còn xa lạ…

Read More »
Close
Close