Sự kiện: Tự Làm Robot Điều Khiển Từ Xa Trong 4 giờ

xe_esp8266_coban

Bạn yêu thích lập trình??? Bạn yêu thích công nghệ và sáng tạo Robot??? 📈Chắc hẳn các bạn đều đã nghe tới từ khóa STEM và sẽ hiểu được tầm quan trọng của nó trong thời đại CÁCH MẠNG CÔNG NGHỆ 4.0. 💰💰💰 Đồng hành với cuộc cách mạng công nghệ này, Lớp học vui […]

CÁC NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH NÀO DÀNH RIÊNG CHO INTERNET OF THING (IOT)?

YISS806CDEA1DWV0

IoT – Internet of Things là một trong những đại diện cho kỷ nguyên mới của công nghệ. Trong tương lai, IoT sẽ cần hàng triệu lập trình viên – thoạt nghe có vẻ IoT developer là một vị trí dễ dàng. Tuy nhiên, để khẳng định khả năng của bản thân cũng như giành được những offer tốt, developer phải biết cách […]